* * *


Dr Anders Nyström

 


- - - - - - - MOTTAGNINGENS ÖPPETTIDER - - - - - - -

- - - - - - endast förbokade läkarbesök - - - - - -


jämna veckor: måndag - torsdag kl 07:45 - 15:00

udda veckor: - tisdag --- fredag kl 07:45 - 15:00


Stängt 11 och 13 dec pga administration av stor anhopning av undersökningsresultat utan avvikelse till friska otåliga patienter !


______________________________________


Influensavaccination 2021/2022


Då vi ännu ej fått leverans av det influensavacccin vi beställde i slutet av september - 21 för vår tidsbokade influensavaccination vi haft de senaste åren utan vi måste vi be dig att vaccinera dig vid de massvaccineringar på Dropp-In som vårdcentral eller motsvarande där Du är listad enligt Hälsoval Skåne erbjuder.


" Vårdcentralerna " påbörjar sina influensavaccinationer utan möjlighet till tidsbokning måndagen den 9 november 2021


______________________________________

Vi beklagar att vare sig Smitt Skydd Skåne; som har de övergripande ansvaret för att Du skall bli vaccinerad, eller Oriola AB; som är den enda leverantören av influensavaccin i Sverige kan ge besked varför leveransen dröjer eller när leverans garanteras till landets samtliga privata vårdgivare utanför de s.k. vårdvalen.


______________________________________


Spirometriundersökning

("lungfunktionsundersökning")


återupptas fr.o.m 21-11-22 (v 47)


i vår medicinska screeningundersökning (= "Hälsokontroll")


Har Du oklara återkommande luftvägsbesvär bör Du boka tid för vår medicinska
screeningundersökning (= "Hälsokontroll") där nu åter en komplett
spirometriundersökning (" lungfunktionsundersökning ") ingår
då nu smittan av Covid -19 är låg i Sverige och därmed åter riskfritt att utföra spirometrier utan risk för smittspridning av Covid -19.


KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) och andra behandlingsbara andningssjukdomar kan då upptäckas med möjlighet till god symtomlindring !


______________________________________


Välkommen att boka tid för


en medicinska screeningundersökning (= "Hälsokontroll")


på telefon 040 - 98 70 00


Du behöver ej ha varit patient tidigare vid vår mottagning på Curakliniken för att boka tid för vår medicinska screeningundersökning (= "Hälsokontroll")


______________________________________


Tryck här så kan du se resten av vår hemsida med hjälp av flikar!

 
Dr Anders Nyström är specialist i allmänmedicin samt disputerad vid Karolinska institutet och specialist i barnkirurgi och i thoraxkirurgi. Anders har tidigare arbetat många år med hjärtsjukvård inklusive barnhjärtkirurgi vid bl.a. SUS Lund och som barnläkare (barnkirurg) vid bl.a. Astrid Lindgrens Barnsjukhus/St Görans Barnsjukhus i Stockholm samt vid Childrens Hospital Great Ormond Street i London. Anders har även tjänstgjort som glesbygdsläkare i norra Skandinavien och vid Försvarsmakten via Livgardets sjukvårdsenhet för utlandstjänstgöring.

Vår mottagningssköterska Birgitta är specialistsjuksköterska med mycket bred erfarenhet som mottagningssköterska från bl.a. allmänmedicin vid Curakliniken samt från hjärtmottagningen vid Capio Citykliniken i Lund, är utbildad barnmorska och har även arbetat med rådgivning och triagering.

Vår medicinska sekreterare Marie har lång erfarenhet som medicinsk sekreterare från bl.a. Limhamn Vårdcentral. Marie ansvara för remisshantering och för vår medicinska dokumentation inklusive brev och mailbesked till våra patienter. Marie arbetar för flera av Curaklinikens mottagningar.

___________

senaste uppdatering av hemsidan 2021-12-03
____________

 

Den akademiska forskning som utförts vid Avdelningen för Kvinnor och Barns Hälsa vid Karolinska institutet och vid Department of Zoology, University of Oxford, UK, finansierades av Barncancerfonden

Publicerade vetenskapliga artiklar i i Nature Genetics respektive European Journal of Pediatrics

Mångårig redaktör för ämnesområdet vid European Journal of Pediatrics

Mottagningen stöder Läkare utan gränser, Rotarys Läkarbank för vaccination i Afrika (Jeepdoktorn i Kenya) och Internationella Röda Korset IFCR och ICRC samt Svenska Försvarsmaktens sjukvårdsenhet vid Livgardet, Kungsängen i dessas humanitära arbete

 

_______________________

 


- - - - - - - MOTTAGNINGENS ÖPPETTIDER - - - - - - -

- - - - - - endast förbokade läkarbesök - - - - - -


udda veckor: måndag - torsdag kl 07:45 - 15:00

jämna veckor: - tisdag --- fredag kl 07:45 - 15:00


Stängt 11 och 13 dec pga administration av stor anhopning av undersökningsresultat utan avvikelse till friska otåliga patienter !


Telefonkontakt under mottagningens öppettider sker på ordinarie nummer 040 - 98 70 00 och därefter knappval 2.

_______________________


Curaklinikens reception når Du på 040 - 98 70 00 och genom att vänta kvar i telefonen utan knappval kommer Du till receptionen.

_______________________

 

Tidsbokningen via Curaklinikens reception (utan knappval) är öppen alla vardagar även då vår mottagningen är stängd

_______________________

Antikroppstest för Covid -19 utförs efter genomförd telefonkonsultation.

Årets Influensavaccination - var god se fliken vaccinationer på vår hemsida genom att trycka på den blå texten

Tryck här så kan du se resten av vår hemsida med hjälp av flikar!

 

- - - Välkommen! - - -

_______________________

 

om Du har medicinska frågor eller besvär som ej kan vänta tills en ledig tid finns att boka vid mottagningen hänvisas till respektive
hälsovalsmottagning ("vårdcentral") / Jourcentral där Du är listad i Hälsoval Skåne

 

_______________________ 

Mottagningen är nu ej helt fullbokad av patienter utan utrymme finns för nya patienter ! var god lämna intresseanmälan med namn, personnummer, adress inkl postnummer, mobilnummer och gärna din maildress.

Vi återkommer då med förslag på läkartid för ett första besök.

Mottagningen har dessförinnan varit fullbokad av patienter som går på återkommande medicinska kontroller och behandlingar för olika sjukdomar eller återkommande regelbundna kontroller av annan medicinsk orsak sedan starten 2 dec 2015. fullbokad.

För vissa besvär och orsaker finns fortfarande möjlighet att boka en läkartid även om Du ej tidigare varit patient vid mottagningen och utan att Du lämna en intresseanmälan om Du ej tidigare varit patient vid mottagnigne - se nedan.


Taket i vårt samverkansavtal med Region Skåne innebär att vi ej kan utöka sjukvårdsverksamheten med ytterligare patienter utan ett tilläggsavtal. Förhandlingsförsök med Regionens Skånes Sjukvårdsnämnd har hittills tyvärr varit utan framgång.

Om Du varit på läkarbesök vid mottagningen tidigare för återkommande medicinska kontroller eller behandlingar är Du välkommen att boka en ny läkartid på samma sätt som tidigare via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida "

Om Du har en pågående behandling eller medicinering skall Du ha genomfört en läkarkontroll hos oss senaste 2 åren för att boka en ny läkartid hos oss.

Om Du ej har en pågående behandling behöver Du naturligtvis ej ha gjort ett läkarbesök senaste 2 åren för att boka en läkartid /konsultation hos Anders Nyström men förutsättningen är att Du tidigare varit patient vid mottagningen.

 

Även om Du ej tidigare varit patient vid mottagningen kan Du boka läkartider vid vår mottagning för följande eftersatta bokningsorsaker - Du behöver då ej varit patient tidigare vid mottagningen:

- Läkartider för Barn (< 18 år) oberoende av besöksorsak

- Hälsokontroll inkluderar ett läkarsamtal om din hälsa för privatpersoner och för företags medarbetarera och ledning - se nedan **

- Prostatakontroll - boka tid för Hälsokontroll - se vår hemsida med flikar för ytterligare information om prostatakontroll.

- Läkartider för bedömningar av Pigmenterade hudförändringar (leverfläckar)

- Läkartider för eventuell behandling vid Universitetssjukhuset Charité i Berlin (Bröstcancerbehandling)

- Läkartider för bedömningar inför rekonstruktiv kirurgi efter bröstcanceroperation

- Läkartider för eventuell behandling vid Universitetssjukhuset Academic Hospital Asklepios Barmbek, Hamburg
(Postatacancerbehandling)

- Läkartider för bedömningar av Hjärtsvikt

- Läkartider för bedömningar inför Gastroskopi, Coloskopi eller Bronchoskopi

- Läkartider för bedömningar inför eventuell laparaskopisk kirurgi

- Läkartider för bedömning av ev Demens eller Minnesstörning

- Läkartider för bedömning av åderbråck eller ådernät inför ev operation eller injektionsbehandling.

- Läkartider för bedömning inför önskan om manlig sterilisering genom operation med vasectomi

- Läkartider för bedömning inför en ev manlig traditionell / rituell circumcitio

- Läkartider för bedömning av Nageltrång (paranychi) inför ev operation enligt König

- Läkartider för individer med privat sjukförsäkring

- Läkartider för olika typer av Medicìnska Intyg

 

Läkarbesök för dessa bokningsorsaker påverkar i de flesta fall ej vårt ekonomiska årstak i avtalet med Region Skåne negativt varför vi kan ta emot nya patienter för dessa bokningsorsaker.

 

 

__________

 

** Hälsokontroll för privatpersoner och för företags medarbetare och ledning

Vid vår hälsokontroll ( = vetenskaplig benämning; opportunistisk medicinsk screening) tas alltid ett EKG för att kontrollera hjärtats hälsoläge och görs alltid en dynamisk spiromertri för att kontrollera lungornas hälsolägen. Ett stort antal utvalda blodprover med betydelse för din hälsa kontrolleras.
Resultatet av undersökningarna medför en medicinsk screening för de relativt vanliga sjukdomar som idag går att hitta innan man får symtom och där etablerad behandling finns och där det har betydelse att behandlingen startar tidigt.

Några av de sjukdomar, som med dagens medicinska kunskap går att hitta innan första symtom och där det har betydelse att för behandlingen eller för att undvika sjukdomen att man så snabbt som möjligt inleder behandling är;

- Förmaksflimmer (allvarlig hjärtrytmrubbning)

- Hjärtsvikt

- KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

- FH (Familjär Hyperkolesterolemi med förhöjda kolesyerolvärden

- Typ 2 Diabetes

- Hypertoni (högt blodtryck)

- Ämnesomsättningsrubbning (behandlingsbar rubbad sköldkörtelsjukdom)

- Malignt melanom (begynnande allvarlig hudcancer)

- Basalcellscancer eller Skivepitelcancer (begynnande hudcancer)

- Brösttumörsjukdom (begynnande bröstcancer)

- Prostatasjukdom (begynnande prostatacancer)

- Tjocktarmssjukdom (begynnande tjocktarmscancer)

- Aortaaneurysm (utvidgning av kroppspulsådern)

Syster Birgitta genomför undersökningarna och Dr Anders Nyström går igenom resultatet vid besöket.

Skulle ytterligare undersökningar eller behandlingar vara nödvändiga hjälper vi till med detta.

Vi utnyttjar ett privat Ackrediterat lab (Unilab) för blodprovsanalyserna för att få bästa möjliga kvalite och service.

 

Även företag kan boka hälsokontroller för sina medarbetare hos oss.
För ytterligare information om hälsokontroller för företags medarbetare kontakta oss via mail till anders.nystrom@curakliniken.se eller på mobil 0722-00 13 82 via SMS så ringer Anders eller Birgitta tillbaka. Ange önskat tele nr vi skall ringa tillbaka på och lämplig tidpunkt när vi kan ringa tillbaka.

 

Bokning av Hälsokontroll för privatperson görs via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida "om det är svårt att komma fram via telefon. Du behöver ej ha varit patient tidigare vid mottagningen för att boka tid för en hälsokontroll.

 

Om Du är osäker på om Du kan boka en läkartid eller undersökning vid mottagningen är Du alltid välkommen att ringa Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " för information och rådgivning. Om det är svårt att komma fram via reception/vx går det alltid att få kontakt via klinikens kontaktformulär " vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon.

 

__________

 

Hälsoval Skåne

Curaklinikens läkare är inte och kan inte var anslutna till "Hälsoval Skåne". Det betyder att det inte går att som vuxen vara listad i Hälsoval Skåne vid någon av Curaklinikens mottagningar.

Alla Curaklinikens patienter är listade vid någon vårdcentral eller vid någon annan Hälsovalsmottagning sedan 2009.

Vår läkarmottagning vid Curakliniken skall ses som ett komplement till Regionens Hälsovalsmottagningar och Specialistmottagningar.

Vid vår mottagning får Du träffa en disputerad trippelspecialistläkare för 200:-. Vid Region Skånes läkarmottagningar får Du betala 300:- för ett besök hos som regel en enkelspecialistläkare. Vi garantera dessutom att Du alltid får träffar en och samma läkare!

Hälsovalet innebär att alla invånare är listade vid någon Hälsovalsenhet (vårdcentral). Även om man var patient vid Curakliniken före 2009 så blev man listad vid en Hälsovalsenhet (Vårdcentral).

Hälsovalsenheten där Du är listad får ekonomisk ersättning fortlöpande varje år för Dig vare sig Du söker vård vid enheten eller ej. Vårdenheten garanterar Dig tillgång till allmänläkarspecialist dagtid och jourtid på kvällar och helgdagar. Vårdenheten där Du är listad har även fått ersättning för Dig så att du får tillgång till sjukgymnast, psykolog, kurator, Kbt-terapeut och arbetsterapeut. För att Du skall kunna utnyttja dessa resurser vid den vårdcentral ("Hälsovalsenhet") där Du är listad hjälper vi gärna till med en remiss till dessa enheter vid din listade hälsovalsenhet eller till någon annan privat enhet med motsvarande resurser.

Curaklinikens småskaliga privata hälso- och sjukvårdsverksamhet har fortsatt oförändrad sedan mer än 35 år och även efter att Hälsovalsystemet infördes för11 år sedan (2009) i den då 10 år gamla Region Skåne.

Vid Region Skånes läkarmottagningar skall man sedan Hälsovalet 2009 välja med fötterna - oss ska man välja med sin hjärna, hjärta eller själ!

Välkomna!

 

_______

 

Datorerna och sekretessen

Vi har ett eget datoriserat journalsystem som ej är uppkopplat till något externt datasystem och ej heller till Region Skånes journalsystem. Vi garanterar att dina journaluppgifter ej nås av någon annan än dig och oss!

Detta då Region Skåne ej medger oss tillgång till Regionens datajournalsystem (PMO) för Regionens offentligt drivna familjeläkarvård (primärvård; "Vårdcenraler" ). Vi har därmed ej tillgång till dina journaluppgifter vid Region Skånes vårdenheter även om Du så önskar och medger.

Journalkopior från din journal hos oss lämnas bara ut efter skriftligt eller muntligt godkännande av dig som patienten.

 

_________

 

Mottagningen stöder aktivt:

- Läkare utan gränser i dess humanitära arbete

- Internationella Röda Korset ICFR och ICRC i dess arbete

- Svensk Rotarys Läkarbank med vaccinationer i Afrika (Jeepdoktorn i Kenya)

- Svenska Försvarsmaktens sjukvårdsenhet vid Livgardet, Kungsängen

 

_______

 

© Mångfald av innehållet på denna websida - helt eller delvis - är enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk förbjuden utan Anders Nyströms medgivande. Förbudet gäller alla former av mångfald såsom genom kopiering, tryckning, duplicering, stencilering och tekniska upptagningar.