CURAKLINIKEN är en privatläkarmottagning i Malmö. Klicka på länken "CURAKLINIKEN" för allmän info.

CURAKLINIKEN

Curakliniken är en privatläkarmottagning.
Varje enhet är en självständig del av kliniken. Alla avdelningar är klickbara till vänster. De flesta av oss har antingen vårdavtal eller anslutning till den nationella taxan. Det betyder att patientavgiften är densamma på dessa mottagningar som inom den offentliga sjukvården. Vi välkomnar även nya patienter.

Syndicate content