CURAKLINIKEN är en privatläkarmottagning i Malmö.

CURAKLINIKEN


Curakliniken är en privatläkarmottagning.
Varje enhet är en självständig del av kliniken. Alla avdelningar är klickbara till vänster. De flesta av oss har antingen vårdavtal eller anslutning till den nationella taxan. Det betyder att patientavgiften är densamma på dessa mottagningar som inom den offentliga sjukvården. Vi välkomnar även nya patienter.
CURA kliniken ligger mellan centrum av Malmö och Limhamn. Vi finns vid Erikslust plan. Det är förhållandevis lätt att parkera i omgivningarna.
Du kan nå CURA kliniken med buss nummer 3 och 4. Kommer Du med bil med navigator så ställ in Torupsgatan 2, eftersom en del navigatorer visar fel plats för Erikslustvägen 22.

Telefon

växel 040-98 70 00

Du kan skicka meddelanden via vår kontaktsida till receptionen: kontaktsida

Audiomera: 040- 30 33 10, mobil 070-234 38 00

FAX : 040-98 70 30

E-post

via vår kontaktsida.

Viktiga telefonnummer

akut livshotande tillstånd: 112
sjukvårdsrådgivningen: 1177
Sjukvårdsrådgivning från utlandet: + 46 771 11 77 00

Besöksadress

Erikslustvägen 24, Malmö.

Öppettider

Måndag-torsdag 7:30 - 16:30
Fredag: 7:30 - 15:30

Telefontider

Måndag 8-12 o 13-16
Tisdag 8-12 o 13-16
Onsdag 8-11 o 13-15
Torsdag 8-12 o 13-16
Fredag 8-11 o 13-15

Postadress

Curakliniken
Box 20037
200 74 Malmö