Dr Anders Nyström


Dr Anders Nyström

 

Dr Anders Nyström är specialist i allmänmedicin samt disputerad vid Karolinska institutet och specialist i barnkirurgi och i thoraxkirurgi. Anders har tidigare arbetat många år med hjärtsjukvård inklusive barnhjärtkirurgi vid bl.a. SUS Lund och som barnläkare (barnkirurg) vid bl.a. Astrid Lindgrens Barnsjukhus/St Görans Barnsjukhus i Stockholm samt vid Childrens Hospital Great Ormond Street i London. Anders har även tjänstgjort som glesbygdsläkare i norra Skandinavien och vid Försvarsmakten via Livgardets sjukvårdsenhet för utlandstjänstgöring.

Vår mottagningssköterska Birgitta är specialistsjuksköterska med mycket bred erfarenhet som mottagningssköterska från bl.a. allmänmedicin vid Curakliniken samt från hjärtmottagningen vid Capio Citykliniken i Lund, är utbildad barnmorska och har även
arbetat med rådgivning och triagering.

Vi hälsar vår medicinska sekreterare Marie varmt välkommen som medarbetare från och med februari 2019. Marie har lång erfarenhet som medicinsk sekreterare vid bl.a. Limhamn Vårdcentral.

Marie är mycket efterlängtad medarbetare och kommer att ansvara för remisshantering, planering av tidboken och ansvar för vår medicinska dokumentation inklusive brev och mailbesked till våra patienter. Marie kommer fortsättningsvis att arbeta för flera av Curaklinikens mottagningar.

___________

senaste uppdatering av hemsidan 2019-06-02
____________

 

 

 

 


- - - - - - - MOTTAGNINGENS ÖPPETTIDER - - - - - - -

- - - - - - endast förbokade läkarbesök - - - - - -


udda veckor: måndag - torsdag kl 07:45 - 15:00

jämna veckor: - tisdag --- fredag kl 07:45 - 15:00


mottagningen är semesterstängd t.o.m. den 12/8Tidsbokningen via Curaklinikens reception är alltid öppen som vanligt även då mottagningen är stängd.

 

- - - Välkommen! - - -

_______________________

 

om Du har medicinska frågor eller besvär som ej kan vänta tills en ledig tid finns att boka vid mottagningen hänvisas till respektive
hälsovalsmottagning ("vårdcentral") / Jourcentral där Du är listad i Hälsoval Skåne

 

_______________________ 

 

 

 

Mottagningen är tyvärr fullbokad av patienter som går på återkommande medicinska kontroller och behandlingar för olika sjukdomar eller återkommande regelbundna kontroller av annan medicinsk orsak. För vissa besvär och orsaker finns dock möjlighet att boka en läkartid även om Du ej tidigare varit patient vid mottagningen - se nedan.
Taket i vårt samverkansavtal med Region Skåne innebär att vi ej kan utöka sjukvårdsverksamheten med ytterligare patienter utan ett tilläggsavtal. Förhandlingförsök med Regionens Skånes Sjukvårdsnämd har hitills tyvärr varit utan framgång.

Om Du varit på läkarbesök vid mottagningen tidigare för återkommande medicinska kontroller eller behandlingar är Du välkommen att boka en ny läkartid på samma sätt som tidigare via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon.

Om Du har en pågående behandling eller medicinering skall Du ha genomfört en läkarkontroll hos oss senaste 2 åren för att boka en ny läkartid hos oss.

Om Du ej har en pågående behandling behöver Du naturligtvis ej ha gjort ett läkarbesök senaste 2 åren för att boka en läkartid /konsultation hos Anders Nyström men förutsättningen är att Du tidigare varit patient vid mottagningen.

 

Även om Du ej tidigare varit patient vid mottagningen kan Du boka läkartider för följande bokningsorsaker vid mottagningen - Du behöver då ej varit patient tidigare vid mottagningen:

- Läkartider för Barn (< 18 år) oberoende av besöksorsak

- Hälsokontroll enligt Cura Grön inkluderar ett läkarsamtal om din hälsa - se nedan.

- Prostatakontroll - boka tid för Hälsokontroll enligt Cura Grön - v.g. se nedan för ytterligare information om prostatakontroll vid en hälsokontroll.

- Läkartider för bedömningar av Pigmenterade hudförändringar (leverfläckar)

- Läkartider för bedömning av ev Demens eller Minnesstörning

- Läkartider för bedömning av Nageltrång inför ev operation enligt König

- Läkartider för bedömning av åderbråck eller ådernät inför ev operation eller injektionsbehandling.

- Läkartider för bedömning inför önskan om manlig sterilisering genom operation med vasectomi

- Läkartider för bedömning inför en ev manlig traditionell / rituell circumcitio

- Läkartider för olika typer av Medicìnska Intyg

Läkarbesök för dessa bokningsorsaker påverkar i de flesta fall ej vårt ekononiska årstak i avtalet med Region Skåne negativt varför vi kan ta emot nya patienter för dessa bokningsorsaker.

 

Vid vår hälsokontroll Cura Grön ( = vetenskaplig benämning; opportunistisk medicinsk screening) tas alltid ett EKG för att kontrollera hjärtats hälsoläge och görs alltid en dynamisk spiromertri för att kontrollera lungornas hälsolägen. Ett stort antal utvalda blodprover med betydelse för din hälsa kontrolleras.
Resultatet av undersökningarna medför en medicinsk screening för de relativt vanliga sjukdomar som idag går att hitta innan man får symtom och där etablerad behandling finns och där det har betydelse att behandlingen startar tidigt.

Några av dessa sjukdomar är;

- Förmaksflimmer (allvarlig hjärtrytmrubbning)

- KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

- FH (Familjär Hyperkolesterolemi med förhöjda kolesyerolvärden

- Typ 2 Diabetes

- Hypertoni (högt blodtryck)

- Prostatasjukdom

Syster Birgitta genomför undersökningarna och Dr Anders Nyström går igenom resultatet vid besöket.

Skulle ytterligare undersökningar eller behandlingar vara nödvändiga hjälper vi till med detta.

Vi utnyttjar ett privat Ackrediterat lab (Unilab) för blodprovsanalyserna för att få bästa möjliga kvalite och service.

 

Även företag kan boka hälsokontroller för sina medarbetare hos oss.
För ytterligare information om hälsokontroller för företags medarbetare kontakta oss via mail till anders.nystrom@curakliniken.se eller på mobil 0722-00 13 82 via SMS så ringer Anders eller Birgitta tillbaka.
Ange önskat tele nr vi skall ringa tillbaka på och lämplig tidpunkt när vi kan ringa tillbaka.

 

Bokning av Hälsokontroll för privatperson görs via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon. Du behöver ej ha varit patient tidigare vid mottagningen för att boka tid för en hälsokontroll.

 

Om Du är osäker på om Du kan boka en läkartid eller undersökning vid mottagningen är Du alltid välkommen att ringa Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " för information och rådgivning. Om det är svårt att komma fram via reception/vx går det alltid att få kontakt via klinikens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon.

 

En bedömning av pigmenterade hudförändringar (leverfläckar) eller annan oklar hudförändring kan Du göra om Du tror att förändringen vuxit, kliat eller ändrat utseende. Är du osäker på om förändringen ändrat sig kan du även boka tid för att få hjälp med en bedömning.

Om det visar sig att en hudförändring behöver opereras bort kan vi göra det vid ett återbesök.

 

Bokning för bedömning av pigmenterade hudförändring (leverfläck) görs via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon. Du behöver ej ha varit patient tidigare vid mottagningen för att boka tid för en bedömning av pigmenterade hudförändringar (leverfläckar) eller andra oklara hudförändringar. Patientavgifter för läkarbesöket är 200:-.

 

En bedömning av demens eller minnesstörning (minnestest och bedömning av kognitiv förmåga) kan Du göra om Du önskar kontrollera minnet eller är osäker på din kognetiva förmåga. Inför testet och bedömningen bokar Du då en vanlig läkartid för en förberedelse och genomgång inför minnestestet. Kostnaden är då 200:- för det förberedande besöket och 200:- för det efterföljande minnestestet och den kognitiva bedömningen.

Om det visar sig att Du lider av en behandlingsbar minnesstörning eller av en nedsatt kognetiv förmåga ordnar vi en remiss till en "minnesklinik" för en utvidgsd utredning och behandling / uppföljning.

 

Bokning för bedömning av demens eller minnesstörning (minnestest och bedömning av kognetiv förmåga) görs via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon. Du behöver ej ha varit patient tidigare vid mottagningen för att boka tid för en bedömning av demens eller minnesstörning (minnestest eller för bedömning av kognitiv förmåga). Patientavgifter för läkarbesöket inför minnestestet och inför ev befömning av kognitiva förmågan är 200:- och kostnaden för det efterföljande minnestestet och bedömningen av den kognetiva förmågsm är ytterligare 200:-.

 

En bedömning av nageltrång inför ev operation enligt König för nageltrång kan Du göra om Du Har besväras av långvarigt nageltrång eller återkommande nageltrång ett stort antal gånger. Är Du osäker om en operstion är nödvändig kan De boka en tid för tror att få hjälp med en bedömning.

Om det visar sig att nageltrånget går att operera kan vi göra det vid ett återbesök i lokalbedövning.

 

Bokning av tider för bedömning av nageltrång görs via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon. Du behöver ej ha varit patient tidigare vid mottagningen för att boka tid för en bedömning av nageltrång inför en ev operation enligt König för nageltrång. Patientavgifter för läkarbesöket inför oprationen är 200:- och patientavgiften för den ev operationen är ytterligare 200:-.

 

Bokning av läkartider för barn och ungdomar (< 18 år) obroende av besöksorsak och utan attbarnet tidigare varit patient vid mottagningen kan likaså göras via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon. Läkarbesök för barn och ungdomar (<18 år) är kostnadsfritt.

 

Det går även bra att boka tid för medicinska intyg om Du ej varit patient tidigare eller de senaste 2 åren. Exempelvis intyg till Transportstyrelsen för körkort och för sjöfart (sjömän) samt intyg för inställd resa pga sjukdom (vid bokad med avbeställningsskydd/hemförsäkring med avbeställningsskydd), intyg för dykarcertifikat eller flygcertifikat och intyg för olika idrotter, intyg för arbete med livsmedel eller s.k. Tjänsbarhetsintyg för arbete med isocyanater (härdplaster); arbete med asbets eller vid arbete med mikropartiklar i luften. Även mer omfattande medicinska intyg som invaliditetsintyg utformas frsmgångsrikt vid mottagningen och andra mer omfattande intyg för försäkringsärenden, etc.

 

Bokning av tid för ett medicinsk intyg görs via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon. Arvodet för intyget varierar med omfattningen på intyget. Fråga gärna när Du bokar tiden. Intygsblanketten för intyg för körkort måste Du själv skriva ut från transportstyrelsens hemsida och ta med vid läkarbesöket. Andra nödvändiga intygsblanketter till exempelvis försäkringsbolag som Du fått med posten hem måste du även ta med dig vid läkarbesöket.

 

Manlig sterilisering genom en liten operationen i lokalbedövning görs som alternativt preventilmedel för att unvika de risker och biverkningar som hormonella preventivmedel medför för kvinnan. Ingreppet görs i lokalbedövning och ingreppet går med dagens kirurgiska teknik att återställa om man så önskar senare i livet
Genom att boka en läkartid till Dr Anders Nyström kan Du / Ni få mer information om ingreppets möjligheter och ev svårigheter. Önskas ingreppet utfört kan tid för operationen bokas vid läkarbesöket.

 

Bokning av tider inför bedömning inför ev manlig sterilisering genom operation i lokalbedövning görs via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon. Du behöver ej ha varit patient tidigare vid mottagningen för att genomföra manlig sterilisering genom vasectomi. Patientavgifter för läkarbesöket inför en ev oprationen är 200:-. Patientavgiften för operationen och den kontroll som görs efter ingrppet är likaså 200:-.
Vilka kontroller som görs efter ingreppet går vi igenom vid läkarbedöket inför ingreppet.

 

Om Du önskar bli patient vid mottagningen kan du lämna en intresseanmälan - se under rubrik Ny patient nedan.

 

Om Du är osäker på om Du kan boka en läkartid eller undersökning vid mottagningen är Du alltid välkommen att ringa Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " för information och rådgivning. Om det är svårt att komma fram via reception/vx går det alltid att få kontakt via klinikens kontaktformulär vår kontaktsida "

 

 

_______________________

 


- - - - - - - MOTTAGNINGENS ÖPPETTIDER - - - - - - -

- - - - - - endast förbokade läkarbesök - - - - - -


udda veckor: måndag - torsdag kl 07:45 - 15:00

jämna veckor: - tisdag --- fredag kl 07:45 - 15:00


mottagningen är semesterstängd t.o.m. den 12/8Tidsbokningen via Curaklinikens reception är alltid öppen som vanligt även då mottagningen är stängd.

 

- - - Välkommen! - - -

_______________________

 

om Du har medicinska frågor eller besvär som ej kan vänta tills en ledig tid finns att boka vid mottagningen hänvisas till respektive
hälsovalsmottagning ("vårdcentral") / Jourcentral där Du är listad i Hälsoval Skåne

 

___________________________________

 

Viktiga telefonnummer

livshotande tillstånd: 112
sjukvårdsrådgivningen: 1177
Sjukvårdsrådgivning från utlandet: + 46 771 11 77 00

 

____________

 

Aktuell information om mottagningen:

 
Vår nya rutin för Receptförnyelse har börjat utnyttjas av många av våra patienter
Genom att meddela mottagningen önskemål om E-receptförnyelse via kontaktformulär vår kontaktsida eller via Curaklinikens reception/växel:040-98 70 00
- redan då sista uttaget genomförts på Apoteket på recept med flera uttag -
har många patienter fått sina E-recept förnyade på fortlöpande medicineringar på ett enklare, säkrare och effektivare sätt.

Kontaktformuläret ovan öppnas genom att klicka på den blå texten "vår kontaktsida" ovan.

Så snart vi erhållit det ifyllda kontaktformuläret med önskemålet lägger vi in önskemålet om E-receptförnyelsen i vår tidbok och receptet förnyas efter ytterligare 2 månader, dvs receptet förnyas 1 månad innan uttagen mängd för de 3 sista månaderna tar slut.

Ingen av våra patienter behöver då riskera att stå utan läkemedel pga att mottagningen är stängd då receptet behöver förnyas med kort varsel.

Du kan alltid gå in på: start 1177 vårdguidens e-tjänster via internet eller smartphone och logga in för att hitta dina tidigare recept och kontrollera när det är dax att förnya dina E-recept.

Receptförnyelser utan läkarbesök kan endast ske av läkemedel som tidigare och senast för 1 år sedan ordinerats eller förnyats vid mottagningen. I annat fall måste ett läkarbesök på mottagningen bokas för en förnyad bedömning av ordinationen.

Preparatets namn, tablettstyrka, tidigare förskrivet antal tabletter och ev förmån måste anges vid en receptförnyelse utan läkarbesök.

Vid önskemål om receptförnyelse på läkemedel utskrivna vid annan mottagning måste en läkartid bokas. Vid läkarbesöket måste ett underlag till den tidigare ordinationen vara med (ex läkemedelslista från Apotek, läkemedelslista från den mottagning som ordinerat läkemedlet eller den tidigare läkemedelsförpackning där ordinationen framgår). Detta för att inga felaktiga läkemedelsordinationer skall uppstå.
______

Om en ändring av den tidigare ordinationen önskas måste en läkarkonsultation på mottagningen bokas.

Detta för att inga felaktiga läkemedelsordinationer skall uppstå.

 

________

 

PSA-blodprov /eller diagnostik enligt Stockholm 3 metoden / eller enligt annan internationell förfinad diagnostik / + bilddiagnostik med MRT

Önskar Du som vuxen kontrollera ditt PSA värde eller kontrollera ev begynnande allvarlig prostatasjukdom innan ev symtom med Stockholm 3 metoden eller enligt annan internationell förfinad diagnostik + bilddiagnostik med MRT (PSA = blodprov endast för män som kan visa begynnande allvarlig prostatasjukdom innan man fått symtom)

Boka Då en Hälsokontroll hos oss där alltid PSA-blodprov ingår!

PSA-blodprov har alltid ingått i de Hälsokontroller som utförts vid vår mottagning sedan 1994!

Tidigare läkarkontakt vid Curakliniken ej nödvändigt för att boka en Hälsokontroll vid Dr Anders Nyströms mottagning. Ett frivilligt kostnadsfritt återbesök ingår i en hälsokontroll hos oss 2018!

 

_____

 

Hjärtflimmer (förmaksflimmer) eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

Önskar Du som vuxen kontrollera om du har hjärtflimmer (förmaksflimmer) eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) utan symtom?

Boka då tid för en hälsokontroll hos oss !

Antalet patienter som insjuknar i Stroke (blodpropp i hjärnan) har minskat påtagligt senaste åren; sannolikt pga att fler individer med förmaksflimmer utan symtom upptäcks med en EKG-undersökning och därefter behandlas med förebyggande medicinering mot den ökad blodproppsbildning pga sitt hjärtflimmer.

En liknande utveckling kan förväntas om fler individer genomgår en Spirometri för att upptäcka KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) utan symtom och därefter behandlas med förebyggande medicinering för att undvika allvarlig KOL med svår andningspåverkan och försämrad syresättning senare i livet. Även individer som ej röker kan drabbas av svår KOL.

Tidigare läkarkontakt vid Curakliniken är ej nödvändigt för att boka tid för en hälsokontroll vid Dr Anders Nyströms mottagning. Ett frivilligt återbesök ingår kostnadsfritt i en hälsokontroll hos oss 2018!

 

_________

 

Hudförändringar

Önskar Du som vuxen kontrollera om du har hudförändringar som behöver tas bort?

Boka Då en läkartid hos oss för en bedömning!

Vi kan därefter operera bort hudförändringen om det visar sig nödvändigt.

Malignt melanom (allvarlig hudcancer) botas om förändringen opereras bort då sjukdomen endast finns i en hudförändring. Vi har under det senaste året opererat bort ett förhållandevis stort antal hudförändringar som visat sig vara malign melanom. Vi har mycket stor vana att bedöma hudförändringar och av att operera bort hudförändringar som kan var en begynnande allvarlig sjukdom.

Tidigare läkarkontakt vid Curakliniken ej nödvändigt för att boka en läkartid för att få en bedömning / operation av hudförändringar vid Dr Anders Nyströms mottagning!

 

_____

 

Barnläkarmottagning

"Nya" barnfamiljer liksom barn och familjer som tidigare besökt mottagningen är alltid välkomna att boka tid för en planerad medicinsk läkarkontroll. Nyfödda och större barn är lika välkomna. Dr Anders Nyström har lång erfarenhet som barnläkare både för det nyfödda barnet och för det lite större barnet och för ungdomar (barn och ungdomar < 18 år).

Tidigare läkar- eller BVC-kontakt vid Curakliniken ej nödvändigt för att boka en läkartid för barn eller ungdomar vid Dr Anders Nyströms mottagning!

 

________

 

Vaccin mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)

Som regel har vi vaccin mot TBE hemma. Kontrollera att så är fallet då Du beställer tiden. Annars får Du ett E-recept så Du kan hämta vaccinet på ett Apotek inför vaccinationen.

________

 

Mässlingsvaccin

Vi har vaccin mot mässling (MPR) hemma. För ytterligare information om Mässlingsvaccination hos oss var god se under vaccinationer i slutet av detta dokument.

En mässlingsvaccination kostar 500 kronor.

 

_______

 

Önskan att bli patient vid Läkarmottagningen

Om Du önskar bli patient vid mottagningen kan du lämna en intresseanmälan - se under rubrik Ny patient nedan.

Om Du tidigare varit patient vid mottagningen är Du alltid välkommen att boka en läkarkonsultation vid behov via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " eller via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 "

 

________

 

Betalning för konsultationer

Betalning för konsultationer kan nu även ske via Swish (Swishnummer 123 527 5243) förutom via kort eller kontanter. Betala gärna via kort eller Swish.

 

____________

 

Allmän information om mottagningen:

 

Bokning av läkartider / önskemål om receptförnyelser / kontakt med mottagningen:

 

Bokning av läkartid

Kan endast ske via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon.

Om Du tror att Ditt besök kommer att vara tidskrävande eller om Du har en lista på flera olika medicinska problem och mer än 20 min behövs för besöket meddela detta i samband med bokningen så Du får två tider bokade efter varandra eller besöket uppdelat på två separata tider.

 

____________

 

Receptförnyelse utan läkarbesök

Önskemål om receptförnyelse utan läkarbesök på läkemedel tidigare och senast för 1 år utskrivet vid vår mottagning skall meddelas mottagningen via kontaktformulär vår kontaktsida eller via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 - redan då sista uttaget genomförts på Apoteket på recept med flera uttag - . Detta för att garantera att ingen patient står utan läkemedel pga att man glömt meddela mottagningen att sista uttaget gjorts. Detta är speciellt viktigt då mottagningen ej är öppen alla årets dagar / veckor. (Kontaktformuläret öppnas genom att klicka på den blå texten kontaktformulär)

Preparatets namn, tablettstyrka, tidigare förskrivet antal tabletter och ev förmån måste anges vid en receptförnyelse utan läkarbesök. Det tidigare E-receptet förnyas då med samma antal uttag och samma antal tabletter samt samma förmåner som det föregående receptet. Om en ändring av den tidigare ordinationen önskas måste en läkarkonsultation på mottagningen bokas. Detta för att inga felaktiga läkemedelsordinationer skall uppstå.

_________

Receptförnyelser (E-recept) utan läkarbesök kan endast ske av läkemedel som tidigare och senast för 1 år sedan ordinerats eller förnyats vid mottagningen.

I annat fall bör en läkartid bokas för en förnyad bedömning av ordinationen för att Du skall vara säker på att en förnyelse av den tidigare ordinationen kan ske.

Om receptet skrivits ut vid någon annan mottagning bör ett underlag till den tidigare ordinationen tas med vid läkarbesöket för att en receptförnyelse säkert skall kunna utföras.

Underlaget kan exempelvis vara Apotekets Läkemedelslista utskriven från ett Apotek eller från en utskrift från: start 1177 vårdguidens e-tjänster via internet efter att du loggat in.

Underlaget kan även vara Apotekets Läkemedelslista i din smartphone efter att Du logga på: start 1177 vårdguidens e-tjänster. Du måste då ha din smartphone med vid läkarbesöket och logga i så att din Läkemedelslista från Apotek syns i din smartphone.

Underlaget kan även vara en kopia på en journalanteckning eller på en läkemedelslista från en läkarjournal där ordinationen framgår och vilken läkare som tidigare ordinerat läkemedlet.

Underlaget kan även vara den tidigare läkemedelsförpackningen som kan tas med vid läkarbesöket om ordinationen framgår avseende dosering och vem som tidigare ordinerat läkemedlet.

Underlaget är nödvändigt för att inga felaktiga recept eller ordinationer skall utfärdas.

Du kan alltid gå in på: start 1177 vårdguidens e-tjänster via internet eller smartphone och logga in för att hitta dina tidigare recept och kontrollera när det är dax att förnya dina E-recept.

 

____________

 

Telefonkontakt

Vi kan tyvärr ej ta emot inkommande telefonsamtal direkt till mottagningen under pågående patientarbete. Detta för att var och en som söker vård skall få tid att beskriva sina besvären och erhålla behandling så säkert och effektivt som möjligt.

Korta meddelanden kan lämnas via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00.

Har Du en fråga som ej lämpar sig för ett kort meddelande eller för ett kort svar bör du istället boka en läkartid vid mottagningen.

Vi kan ej heller ringa upp utan att en orsak till önskan beskrivs i meddelandet.

 

____________

 

Återbud

Det är viktigt att Du meddelar eventuellt återbud så fort som möjligt så att annan patient kan ta den aktuella tiden.

Avbokning görs via mottagningens " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens reception 040 - 98 70 00.

Ej avbokad tid inom 24 tim kommer att debiteras.

 

____________

 

Patientavgiften

Patientavgiften är 200:- och betalas i samband med besöket. Betala gärna med kort eller via Swishnummer 1235275243.

Frikort gäller.

Elektroniskt recept är gratis.

Enbart avtalat besök hos vår mottagningssköterska är tills vidare gratis.

Frikortssystemet gäller vid mottagningen. Patientavgiften Du betalar ger rätt till "Frikort". När Du har betalat 1100 kronor för sjukvård registrerad på ett s.k. "Högkostnadskort" så medför "Frikort" att Du ej behöver betala några ytterligare patientavgifter för Din sjukvård fram tills det gått 12 månader från det första besöket som registrerats på "Högkostnadskortet". Säg till vid besöket om Du önskar besöket registrerat på "Högkostnadskort" eller om Du har "Frikort".

 

____________

 

Ny patient

Nya patienter vuxna

Nya patienter vuxna (fr.o.m. 18 år) kommer att tas emot i mån av utrymme. Intresseanmälan med kontaktuppgifter (namn; personnr; adress; mobil- o tele-nr e-mailadress) kan lämnas via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens vx 040-98 70 00

Kallelse för en första bedömning kommer därefter att ske så snart ytterligare patientutrymme finns för det du önskar bedömning av.

Nya patienter barn

Läkartider för barn (<18 år) kan bokas utan att barnet tidigare haft läkarkontakt vid Curakliniken och utan någon föregående intresseanmälan. Bokning av läkartid för barn sker via Curaklinikens reception 040 - 98 70 00 eller genom önskemål om läkartid via mottagningens " vår kontaktsida " - se ovan.

 

____________

 

Beskrivning av Läkarmottagningen

Mottagningen är öppen för alla åldersgrupper och för alla medicinska problem. Har du ej varit patient vid mottagningen tidigare kan du söka med remiss från annan läkare. Du kan söka för en medicinsk bedömning och vård inom allmänmedicin (exempelvis typ 2 diabetes, högt blodtryck, rubbningar i ämnesomsättningen, hjärtsjukdom, lungsjukdom, astma, KOL, allergi, eksem, hudförändringar, hudbesvär, led- eller muskelsjukdom, långvarig svår smärta, ångest, oro, nedstämdhet, närminnesvårigheter, etc). Du kan även söka för en mer specifik bedömning eller vård inom thoraxkirurgi (hjärt- , lung- och bröstkorgens kirurgiska sjukdomar), barnkirurgi (exempelvis uppföljning och kontroll av medfödda sjukdomar och uppföljning och kontroll av barnolycksfall) eller inom allmänkirurgi (exempelvis oklara hudförändringar som behöver tas bort eller för tarm- och buksjukdomar som utreds och/eller behandlas med kirurgisk teknik inklusive gastroskopi eller coloskopi. Det kan även gälla exempelvis handens sjukdomar eller fotbesvär som behandlas kirurgiskt eller som behandlas med lokal kortisoninjektion). Om den medicinsk bedömningen visar att en mer omfattande vård eller utredning blir nödvändig samarbetar vi med andra specialistkliniker och sjukhus utan onödiga väntetider.

Läkarmottagningen skall ses som ett komplement till den vårdcentral ("Hälsovalsenhet") där Du är listad. V.g. se nedan under rubrik Hälsoval Skåne .

Vid vår mottagning får Du träffa en och samma läkare vid alla besök fortsättningsvis vilket många av våra patienter uppskattar. Den utökade medicinska kompetens som finns vid mottagningen förutom inom allmänmedicin uppskattas likaså av många av våra patienter.

För närvarande är mottagningen fullbokad enligt vårt avtal med Region Skåne. Du kan lämna en intresseanmälan enligt " Ny patient " ovan om Du önskar bli patient. Kallelse till inskrivningssamtal kommer därefter att ske så snart ytterligare patientutrymme finns vid mottagningen.

Du är alltid välkommen om du har en privat sjukförsäkring eller som helprivat patient eller via din anställning/företag utanför vårt sjukvårdsavtal med Region Skåne. Om du har en privat sjukförsäkring så måste Du själv först kontrollera i villkoren för din privata sjukförsäkring om försäkringsvillkoren kräver remiss från annan läkare eller ej. Som anställd måste Du först kontrollera med din arbetsgivare att Du får ersättning för kostnaden för undersökningar. Konsultationskostnaden som försäkringspatient / helprivat patient / företagsbetalande patient är 1500:-.

Helprivat patient är Du om Du t.ex. är utvandrad svensk som ej längre är med i den svenska skjukvårdsförsäkringen och saknar EU-sjukvårdskort eller om Du ej har svenskt medborgarskap eller av något annat skäl önskar en medicinsk bedömning eller vård helprivat.

Vi samarbetar med de flesta privata sjukvårdsförsäkringsbolag.

Om Du har en mer specifik medicinsk fråga kan Du alltid begära en remiss till vår mottagning från din vårdcentral ("Hälsovalsmottagning") eller från annan specialistmottagning. Det kan till exempel vara för en fördjupad allmänmedicinsk bedömning eller för en bedömning inom barnkirurgi, thoraxkirurgi eller allmänkirurgi enligt exempel på sjukdomar beskrivna ovan i första stycket under rubriken Beskrivning av Läkarmottagningen.

Alla typer av läkarintyg utfärdas inkl de som kräver specialistkompetens i allmänmedicin, thoraxkirurgi och barnkirurgi. Se nedan beträffande arvode vid olika intyg.

Hälsoundersökning kan utföras enligt mottagningens tidigare rutiner och bokas via Receptionen på telefon/växel: 040 - 98 70 00 eller via " vår kontaktsida " Tidigare läkarbesök vid mottagningen är ej nödvändigt för att genomgå en hälsoundersökning. Även företag kan boka hälsoundersökningar för sin personal. En hälsoundersökning hos oss inkluderar läkarbesök, EKG, blodtryck, Prover och Spirometri (luftflödesmätning lungor). Tjocktarmsundersökning (Coloskopi) liksom undersökning av kroppspulsådern erbjuds om man så önskar. Ett uppföljande läkarbesök erbjuds alltid vid en hälsoundersökning. Resultatet av undersökningarna meddelas i samband med mottagningsbesöket och via brev eller mail enligt Ditt önskemål vid besöket.

Mottagningen är med i Svenska Diabetesregistret

 

____________

 

Akuta problem

Mottagningen har inga möjligheter att ta emot medicinska akutfall med omfattande andningspåverkan, cirkulationspåverkan eller ex sårskador, etc.

Mottagningens inriktning är bokade tider för planerade besök, planerade medicinska kontroller och undersökningar. Ingen akutmottagning finns.

Möjlighet till besök med kort varsel (akuta tider) är begränsad till 2 - 4 läkartider /dag - vissa dagar tar dessa tider slut - vi hänvisar då till respektive Hälsovalsenhet där Du är "listad".

Inga besök kan ske utan föregående tidbokning.

 

____________

 

Återbesök och långvariga behandlingar

Vid långvariga behandlingar som t.ex vid diabetes, högt blodtryck, rubbningar i ämnesomsättningen, hjärtsjukdom, lungsjukdom, led- eller muskelsjukdom, långvarig svår smärta, ångest, oro, nedstämdhet, etc bör Du komma på återbesök regelbundet. Du får själv boka återbesökstid via receptionen enligt förslag på tidpunkt i samband med genomförd läkarkontroll vid långvariga behandlingar.

Högt blodtryck kontrolleras minst 1 gång per år och inkluderar blodprovskontroll. // Vid en blodprovskontroll som inkluderar blodfetter skall du komma fastande sedan 4 tim.

Hypotyreos (Levaxinmedicinering) kontrolleras 1-2 gånger årligen. // Vid en blodprovskontroll av ämnesomsättning skall du ej ta ev hypotyreosmedicinering (ex Levaxin) provtagningsdagen innan blodprovet tas provtagningsdagen.

Diabetes bör kontrolleras 3-4 gånger per år. // Vid en diabeteskontroll skall du komma fastande från kl 24 kvällen innan provtagningen till mottagningssköterskan som tar proverna. Du bör komma 1-2 veckor innan det bokade läkarbesöket så att provsvaren har kommit vid läkarbesöket. Provtagning kan sker från kl 0745 de dagar vår mottagningen är öppen.

Kontrollera på denna hemsida att vår mottagning är öppen den dag Du önskar ta blodprover!

 

____________

 

Blodprover

Vi kan ta alla typer av blodprover. Några analyserar vi själva - övriga skickas till externa ackrediterade laboratorier.

Provsvar utan avvikelse / " 10 dagars regeln"

Avvikande provsvar meddelas omedelbart och senast inom 10 dagar. Uppföljning och ev behandling erbjuds och inleds då omedelbart. Nödvändigt återbesök ombesörjer vi då omgående.

Önskas resultatet på ett blodprov utan avvikelse rekommenderas att Du bokar ett återbesök för en genomgång av resultatet. En kopia på resultatet kan då erhållas.

/ Mottagningen följer därmed "Good Practice" i detta avseende:
"Good Practice" etablerades av Amerikanska GP's (allmänläkare) för 30 år sedan för att minimera fördröjningen vid avvikande provsvar eller röntgensvar genom att "10 dagars regeln" infördes enligt ovan. Dessförinnan försenades utredningar och behandlingar av behandlingskrävande sjukdom pga att tiden ägnades åt att lämna ut detaljerade medicinskt betydelselösa siffervärden på prover utan avvikelser hos friska individer istället för att tiden användes för att omdelbart inleda och ombesöja behandling av behandlingskrävande tillstånd.

Influensavaccination

accinationen på "Dropp--in" är nu avslutad.

Information om övriga vaccinationer som ges vid läkarmottagningen hittar Du längre ner i detta dokument under rubrik Vaccinationer.

 


/ Här har resten av vår detaljerade hemsida "kapats" någon gång i början av november 2018. Innehållet som tagits bort fanns under rubrikerna Vaccinationer och Hälsoval Skåne samt beskrivning av vårt stöd till ideella verksamheter.


Belastningen på vår Reception kan eventuellt ha ökat efter att delar av vår hemsida tagits bort då borttagandet av information från hemsidan kan ha medfört ett ökat antal telesamtal till receptionen med tilltagande telefonkö av och till som följd. Beklagar detta./