Dr Anders Nyström

Dr Anders Nyström

 

Dr Anders Nyström är specialist i allmänmedicin samt disputerad vid Karolinska institutet och specialist i barnkirurgi och i thoraxkirurgi. Anders har tidigare arbetat många år med hjärtsjukvård inklusive barnhjärtkirurgi vid bl.a. SUS Lund och som barnläkare (barnkirurg) vid bl.a. Astrid Lindgrens Barnsjukhus/St Görans Barnsjukhus i Stockholm och vid Childrens Hospital Great Ormond Street i London. Anders har även tjänstgjort som glesbygdsläkare i norra Skandinavien och vid Försvarsmakten via Livgardets sjukvårdsenhet för utlandstjänstgöring.

Vi hälsar vår nya mottagningssköterska Birgitta varmt välkommen.

Birgitta är specialistsjuksköterska med mycket breda erfarenhet som mottagningssköterska från Curakliniken och från flera av mottagningarna vid Capio Citykliniken i Lund inklusive deras hjärtmottagningen. Birgitta började hos oss den 7 februari.

Vår mottagningssköterska Ann Britt har gått i pension och vi tackar Ann Britt för hennes varma och vänliga omhändertagande av våra patienter under mottagningens två första år. Vi önskar Ann Britt det allra bästa i framtiden.

___________

senaste uppdatering av hemsidan 2018-11-08
____________

 

 

Influensavaccination

Influensavaccination har påbörjats. "Dropp--in" gäller kl 0800 - 1400 under mottagningens öppettider; se nedan beträffande öppettider.
(Fredag 16/11 kl 08:00 - 12:00.)

Sitt ner i vårt väntrum när Du kommer och fyll i vaccinationsregistreringen. Birgitta eller Anders vaccinerar mellan de bokade vanliga patienterna. Om sittplatserna i väntrummet är upptagna återkom senare eller en senare dag! Det maximala skyddet av vaccinationen får du sannolikt om du vänter med vaccinationen ytterligare en vecka eller två!

Alla som varit på läkarbesök vid mottagningen senaste 2 åren är välkomna för influencavaccination. Om du ej varit på läkarbesök eller hälsokontroll vid mottagningen senaste 2 åren måste vi be dig vända dig till den vårdcentral eller motsvarande där du är listad. (Detta då antalet patienter som går på regelbundna läkarbesök vid mottagningen har ökat kraftigt senaste åren - fler vaccinationer än för dessa hinner vi ej längre med)

Alla mantalsskrivna i Region Skåne som fyllt 65 år får gratis vaccination. Gratis även för vissa riskgrupper som kronisk lungsjukdom, hjärtsjukdom, svår diabetes, svår fetma liksom för gravida i andra och tredje trimester. Annars kostar vaccinationen 160 kronor.

Information om övriga vaccinationer som ges vid läkarmottagningen hittar Du längre ner i detta dokument under rubrik Vaccinationer.

 

____________

Mottagningen är tyvärr fullbokad av patienter som går på återkommande medicinska kontroller och behandlingar för olika sjukdommar.

Taket i vårt samverkansavtal med Region Skåne innebär att vi ej kan utöka sjukvårdsverksamheten utan ett tilläggsavtal

Om Du varit på läkarbesök vid mottagningen tidigare för återkommande medicinska kontroller eller behandlingar är Du välkommen att boka en ny läkartid såsom tidigare via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon.
Om Du har en pågående behandling eller medicinering skall Du ha genomfört en läkarkontroll hos oss senaste 2 åren för att boka en ny läkartid hos oss

Endast läkartider för hälsokontroller eller för bedömningar av pigmenterade hudförändringar (leverfläckar) samt läkartider för barn (< 18 år) (oberoende av besöksorsak) och läkartider för olika typer av medicìnska intyg kan bokas för närvarande även om Du inte varit på läkarbesök tidigare. Detta då de flesta av dessa åtgärder ligger utanför vårt avtal med Region Skåne.

En hälsokontroll kan du göra för att exempelvis kontrollera om du har något av följande tillstånd utan symtom; förmaksflimmer (allvarlig hjärtrytmrubbning), KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom), FH (Familjär Hyperkolesterolemi) Typ 2 Diabetes, högt blodtryck eller om du vill kontrollera Din prostatakörtel genom PSA-blodprov eller någon av de senaste årens förbättrade teknik; ex Stockholm 3 test / MR-undersökning (endast män - ev begynnande allvarlig prostatasjukdom). Vid hälsokontrollen tas alltid ett utvalt antal blodprover med betydelse för din hälsa. Ett frivilligt kostnadsfritt återbesök ingår vid en hälsokontroll under 2018.

Även företag kan boka hälsokontroller för sin personal hos oss.

En bedömning av pigmenterade hudförändringar (leverfläckar) kan Du göra om Du tror att förändringen vuxit, kliat eller ändrat utseende. Är du osäker på om förändringen ändrat sig kan du även då boka tid för en kontroll.

Om det visar sig att en hudförändring behöver opereras bort kan vi göra det vid ett återbesök.

Det går även bra att boka tid för medicinska intyg om Du ej varit patient de senaste 2 åren. Exempelvis intyg till Transportstyrelsen för körkort och för sjöfart (sjömän) samt intyg för inställd resa pga sjukdom (vid bokad med avbeställningsskydd/hemförsäkring med avbeställningsskydd), intyg för dykare och intyg för olika idrotter, intyg för arbete med livsmedel samt invaliditetsintyg och andra intyg för försäkringsärenden, etc.

Om Du önskar bli patient vid mottagningen kan du lämna en intresseanmälan - se under rubrik Ny patient nedan.

Om Du är osäker på om Du kan boka en läkartid eller undersökning vid mottagningen är Du alltid välkommen att ringa Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " för information. Om det är svårt att komma fram via reception/vx går det alltid att få kontakt via klinikens kontaktformulär vår kontaktsida "

 

 

_______________________

 


Mottagningens öppettider för patientbesök är ändrad avseende jämn och udda vecka fr.o.m. 12 februari -18!

- - - - - - endast förbokade läkarbesök - - - - - -

udda veckor: måndag - torsdag kl 07:45 - 15:00

jämna veckor: - tisdag --- fredag kl 07:45 - 15:00 -

- - - - - - - - - - - -

mottagningen är stängd 14 dec samt v 51 och 52.

- - - - - - - - - - - -
Tidsbokningen via Curaklinikens reception är öppen som vanligt då mottagningen är stängd.

- - - Välkommen! - - -

_______________________

- - om Du har medicinska frågor eller besvär som ej kan vänta tills en ledig tid finns att boka vid mottagningen hänvisas till respektive - -
- - - hälsovalsmottagning ("vårdcentral") / Jourcentral där Du är listad i Hälsoval Skåne - -

_______________________ 

____________

 

Viktiga telefonnummer

livshotande tillstånd: 112
sjukvårdsrådgivningen: 1177
Sjukvårdsrådgivning från utlandet: + 46 771 11 77 00

 

____________

 

Aktuell information om mottagningen:

 
Vår nya rutin för Receptförnyelse har börjat utnyttjas av många av våra patienter


Genom att meddela mottagningen önskemål om E-receptförnyelse via kontaktformulär vår kontaktsida eller via Curaklinikens reception/växel:040-98 70 00
- redan då sista uttaget genomförts på Apoteket på recept med flera uttag -
har många patienter fått sina E-recept förnyade på fortlöpande medicineringar på ett enklare, säkrare och effektivare sätt.

Kontaktformuläret ovan öppnas genom att klicka på den blå texten "vår kontaktsida" ovan.

Så snart vi erhållit det ifyllda kontaktformuläret med önskemålet lägger vi in önskemålet om E-receptförnyelsen i vår tidbok och receptet förnyas efter ytterligare 2 månader, dvs receptet förnyas 1 månad innan uttagen mängd för de 3 sista månaderna tar slut.

Ingen av våra patienter behöver då riskera att stå utan läkemedel pga att mottagningen är stängd då receptet behöver förnyas med kort varsel.

Du kan alltid gå in på: start 1177 vårdguidens e-tjänster via internet eller smartphone och logga in för att hitta dina tidigare recept och kontrollera när det är dax att förnya dina E-recept.

Receptförnyelser utan läkarbesök kan endast ske av läkemedel som tidigare och senast för 1 år sedan ordinerats eller förnyats vid mottagningen. I annat fall måste ett läkarbesök på mottagningen bokas för en förnyad bedömning av ordinationen.

Preparatets namn, tablettstyrka, tidigare förskrivet antal tabletter och ev förmån måste anges vid en receptförnyelse utan läkarbesök.

Vid önskemål om receptförnyelse på läkemedel utskrivna vid annan mottagning måste en läkartid bokas. Vid läkarbesöket måste ett underlag till den tidigare ordinationen vara med (ex läkemedelslista från Apotek, läkemedelslista från den mottagning som ordinerat läkemedlet eller den tidigare läkemedelsförpackning där ordinationen framgår). Detta för att inga felaktiga läkemedelsordinationer skall uppstå.
______

Om en ändring av den tidigare ordinationen önskas måste en läkarkonsultation på mottagningen bokas.

Detta för att inga felaktiga läkemedelsordinationer skall uppstå.

 

________

 

PSA-blodprov /eller diagnostik enligt Stockholm 3 metoden / eller enligt annan internationell förfinad diagnostik / + bilddiagnostik med MRT

Önskar Du som vuxen kontrollera ditt PSA värde eller kontrollera ev begynnande allvarlig prostatasjukdom innan ev symtom med Stockholm 3 metoden eller enligt annan internationell förfinad diagnostik + bilddiagnostik med MRT (PSA = blodprov endast för män som kan visa begynnande allvarlig prostatasjukdom innan man fått symtom)

Boka Då en Hälsokontroll hos oss där alltid PSA-blodprov ingår!

PSA-blodprov har alltid ingått i de Hälsokontroller som utförts vid vår mottagning sedan 1994!

Tidigare läkarkontakt vid Curakliniken ej nödvändigt för att boka en Hälsokontroll vid Dr Anders Nyströms mottagning. Ett frivilligt kostnadsfritt återbesök ingår i en hälsokontroll hos oss 2018!

 

_____

 

Hjärtflimmer (förmaksflimmer) eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

Önskar Du som vuxen kontrollera om du har hjärtflimmer (förmaksflimmer) eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) utan symtom?

Boka då tid för en hälsokontroll hos oss !

Antalet patienter som insjuknar i Stroke (blodpropp i hjärnan) har minskat påtagligt senaste åren; sannolikt pga att fler individer med förmaksflimmer utan symtom upptäcks med en EKG-undersökning och därefter behandlas med förebyggande medicinering mot den ökad blodproppsbildning pga sitt hjärtflimmer.

En liknande utveckling kan förväntas om fler individer genomgår en Spirometri för att upptäcka KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) utan symtom och därefter behandlas med förebyggande medicinering för att undvika allvarlig KOL med svår andningspåverkan och försämrad syresättning senare i livet. Även individer som ej röker kan drabbas av svår KOL.

Tidigare läkarkontakt vid Curakliniken är ej nödvändigt för att boka tid för en hälsokontroll vid Dr Anders Nyströms mottagning. Ett frivilligt återbesök ingår kostnadsfritt i en hälsokontroll hos oss 2018!

 

_________

 

Hudförändringar

Önskar Du som vuxen kontrollera om du har hudförändringar som behöver tas bort?

Boka Då en läkartid hos oss för en bedömning!

Vi kan därefter operera bort hudförändringen om det visar sig nödvändigt.

Malignt melanom (allvarlig hudcancer) botas om förändringen opereras bort då sjukdomen endast finns i en hudförändring. Vi har under det senaste året opererat bort ett förhållandevis stort antal hudförändringar som visat sig vara malign melanom. Vi har mycket stor vana att bedöma hudförändringar och av att operera bort hudförändringar som kan var en begynnande allvarlig sjukdom.

Tidigare läkarkontakt vid Curakliniken ej nödvändigt för att boka en läkartid för att få en bedömning / operation av hudförändringar vid Dr Anders Nyströms mottagning!

 

_____

 

Barnläkarmottagning

"Nya" barnfamiljer liksom barn och familjer som tidigare besökt mottagningen är alltid välkomna att boka tid för en planerad medicinsk läkarkontroll. Nyfödda och större barn är lika välkomna. Dr Anders Nyström har lång erfarenhet som barnläkare både för det nyfödda barnet och för det lite större barnet och för ungdomar (barn och ungdomar < 18 år).

Tidigare läkar- eller BVC-kontakt vid Curakliniken ej nödvändigt för att boka en läkartid för barn eller ungdomar vid Dr Anders Nyströms mottagning!

 

________

 

Vaccin mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)

Som regel har vi vaccin mot TBE hemma. Kontrollera att så är fallet då Du beställer tiden. Annars får Du ett E-recept så Du kan hämta vaccinet på ett Apotek inför vaccinationen.

________

 

Mässlingsvaccin

Vi har vaccin mot mässling (MPR) hemma. För ytterligare information om Mässlingsvaccination hos oss var god se under vaccinationer i slutet av detta dokument.

En mässlingsvaccination kostar 500 kronor.

 

_______

 

Önskan att bli patient vid Läkarmottagningen

Om Du önskar bli patient vid mottagningen kan du lämna en intresseanmälan - se under rubrik Ny patient nedan.

Om Du tidigare varit patient vid mottagningen är Du alltid välkommen att boka en läkarkonsultation vid behov via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " eller via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 "

 

________

 

Betalning för konsultationer

Betalning för konsultationer kan nu även ske via Swish (Swishnummer 123 527 5243) förutom via kort eller kontanter. Betala gärna via kort eller Swish.

 

____________

 

Allmän information om mottagningen:

 

Bokning av läkartider / önskemål om receptförnyelser / kontakt med mottagningen:

 

Bokning av läkartid

Kan endast ske via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon.

Om Du tror att Ditt besök kommer att vara tidskrävande eller om Du har en lista på flera olika medicinska problem och mer än 20 min behövs för besöket meddela detta i samband med bokningen så Du får två tider bokade efter varandra eller besöket uppdelat på två separata tider.

 

____________

 

Receptförnyelse utan läkarbesök

Önskemål om receptförnyelse utan läkarbesök på läkemedel tidigare och senast för 1 år utskrivet vid vår mottagning skall meddelas mottagningen via kontaktformulär vår kontaktsida eller via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 - redan då sista uttaget genomförts på Apoteket på recept med flera uttag - . Detta för att garantera att ingen patient står utan läkemedel pga att man glömt meddela mottagningen att sista uttaget gjorts. Detta är speciellt viktigt då mottagningen ej är öppen alla årets dagar / veckor. (Kontaktformuläret öppnas genom att klicka på den blå texten kontaktformulär)

Preparatets namn, tablettstyrka, tidigare förskrivet antal tabletter och ev förmån måste anges vid en receptförnyelse utan läkarbesök. Det tidigare E-receptet förnyas då med samma antal uttag och samma antal tabletter samt samma förmåner som det föregående receptet. Om en ändring av den tidigare ordinationen önskas måste en läkarkonsultation på mottagningen bokas. Detta för att inga felaktiga läkemedelsordinationer skall uppstå.

_________

Receptförnyelser (E-recept) utan läkarbesök kan endast ske av läkemedel som tidigare och senast för 1 år sedan ordinerats eller förnyats vid mottagningen.

I annat fall bör en läkartid bokas för en förnyad bedömning av ordinationen för att Du skall vara säker på att en förnyelse av den tidigare ordinationen kan ske.

Om receptet skrivits ut vid någon annan mottagning bör ett underlag till den tidigare ordinationen tas med vid läkarbesöket för att en receptförnyelse säkert skall kunna utföras.

Underlaget kan exempelvis vara Apotekets Läkemedelslista utskriven från ett Apotek eller från en utskrift från: start 1177 vårdguidens e-tjänster via internet efter att du loggat in.

Underlaget kan även vara Apotekets Läkemedelslista i din smartphone efter att Du logga på: start 1177 vårdguidens e-tjänster. Du måste då ha din smartphone med vid läkarbesöket och logga i så att din Läkemedelslista från Apotek syns i din smartphone.

Underlaget kan även vara en kopia på en journalanteckning eller på en läkemedelslista från en läkarjournal där ordinationen framgår och vilken läkare som tidigare ordinerat läkemedlet.

Underlaget kan även vara den tidigare läkemedelsförpackningen som kan tas med vid läkarbesöket om ordinationen framgår avseende dosering och vem som tidigare ordinerat läkemedlet.

Underlaget är nödvändigt för att inga felaktiga recept eller ordinationer skall utfärdas.

Du kan alltid gå in på: start 1177 vårdguidens e-tjänster via internet eller smartphone och logga in för att hitta dina tidigare recept och kontrollera när det är dax att förnya dina E-recept.

 

____________

 

Telefonkontakt

Vi kan tyvärr ej ta emot inkommande telefonsamtal direkt till mottagningen under pågående patientarbete. Detta för att var och en som söker vård skall få tid att beskriva sina besvären och erhålla behandling så säkert och effektivt som möjligt.

Korta meddelanden kan lämnas via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00.

Har Du en fråga som ej lämpar sig för ett kort meddelande eller för ett kort svar bör du istället boka en läkartid vid mottagningen.

Vi kan ej heller ringa upp utan att en orsak till önskan beskrivs i meddelandet.

 

____________

 

Återbud

Det är viktigt att Du meddelar eventuellt återbud så fort som möjligt så att annan patient kan ta den aktuella tiden.

Avbokning görs via mottagningens " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens reception 040 - 98 70 00.

Ej avbokad tid inom 24 tim kommer att debiteras.

 

____________

 

Patientavgiften

Patientavgiften är 200:- och betalas i samband med besöket. Betala gärna med kort eller via Swishnummer 1235275243.

Frikort gäller.

Elektroniskt recept är gratis.

Enbart avtalat besök hos vår mottagningssköterska är tills vidare gratis.

Frikortssystemet gäller vid mottagningen. Patientavgiften Du betalar ger rätt till "Frikort". När Du har betalat 1100 kronor för sjukvård registrerad på ett s.k. "Högkostnadskort" så medför "Frikort" att Du ej behöver betala några ytterligare patientavgifter för Din sjukvård fram tills det gått 12 månader från det första besöket som registrerats på "Högkostnadskortet". Säg till vid besöket om Du önskar besöket registrerat på "Högkostnadskort" eller om Du har "Frikort".

 

____________

 

Ny patient

Nya patienter vuxna

Nya patienter vuxna (fr.o.m. 18 år) kommer att tas emot i mån av utrymme. Intresseanmälan med kontaktuppgifter (namn; personnr; adress; mobil- o tele-nr e-mailadress) kan lämnas via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida " eller via Curaklinikens vx 040-98 70 00

Kallelse för en första bedömning kommer därefter att ske så snart ytterligare patientutrymme finns för det du önskar bedömning av.

Nya patienter barn

Läkartider för barn (<18 år) kan bokas utan att barnet tidigare haft läkarkontakt vid Curakliniken och utan någon föregående intresseanmälan. Bokning av läkartid för barn sker via Curaklinikens reception 040 - 98 70 00 eller genom önskemål om läkartid via mottagningens " vår kontaktsida " - se ovan.

 

____________

 

Beskrivning av Läkarmottagningen

Mottagningen är öppen för alla åldersgrupper och för alla medicinska problem. Har du ej varit patient vid mottagningen tidigare kan du söka med remiss från annan läkare. Du kan söka för en medicinsk bedömning och vård inom allmänmedicin (exempelvis typ 2 diabetes, högt blodtryck, rubbningar i ämnesomsättningen, hjärtsjukdom, lungsjukdom, astma, KOL, allergi, eksem, hudförändringar, hudbesvär, led- eller muskelsjukdom, långvarig svår smärta, ångest, oro, nedstämdhet, närminnesvårigheter, etc). Du kan även söka för en mer specifik bedömning eller vård inom thoraxkirurgi (hjärt- , lung- och bröstkorgens kirurgiska sjukdomar), barnkirurgi (exempelvis uppföljning och kontroll av medfödda sjukdomar och uppföljning och kontroll av barnolycksfall) eller inom allmänkirurgi (exempelvis oklara hudförändringar som behöver tas bort eller för tarm- och buksjukdomar som utreds och/eller behandlas med kirurgisk teknik inklusive gastroskopi eller coloskopi. Det kan även gälla exempelvis handens sjukdomar eller fotbesvär som behandlas kirurgiskt eller som behandlas med lokal kortisoninjektion). Om den medicinsk bedömningen visar att en mer omfattande vård eller utredning blir nödvändig samarbetar vi med andra specialistkliniker och sjukhus utan onödiga väntetider.

Läkarmottagningen skall ses som ett komplement till den vårdcentral ("Hälsovalsenhet") där Du är listad. V.g. se nedan under rubrik Hälsoval Skåne .

Vid vår mottagning får Du träffa en och samma läkare vid alla besök fortsättningsvis vilket många av våra patienter uppskattar. Den utökade medicinska kompetens som finns vid mottagningen förutom inom allmänmedicin uppskattas likaså av många av våra patienter.

För närvarande är mottagningen fullbokad enligt vårt avtal med Region Skåne. Du kan lämna en intresseanmälan enligt " Ny patient " ovan om Du önskar bli patient. Kallelse till inskrivningssamtal kommer därefter att ske så snart ytterligare patientutrymme finns vid mottagningen.

Du är alltid välkommen om du har en privat sjukförsäkring eller som helprivat patient eller via din anställning/företag utanför vårt sjukvårdsavtal med Region Skåne. Om du har en privat sjukförsäkring så måste Du själv först kontrollera i villkoren för din privata sjukförsäkring om försäkringsvillkoren kräver remiss från annan läkare eller ej. Som anställd måste Du först kontrollera med din arbetsgivare att Du får ersättning för kostnaden för undersökningar. Konsultationskostnaden som försäkringspatient / helprivat patient / företagsbetalande patient är 1500:-.

Helprivat patient är Du om Du t.ex. är utvandrad svensk som ej längre är med i den svenska skjukvårdsförsäkringen och saknar EU-sjukvårdskort eller om Du ej har svenskt medborgarskap eller av något annat skäl önskar en medicinsk bedömning eller vård helprivat.

Vi samarbetar med de flesta privata sjukvårdsförsäkringsbolag.

Om Du har en mer specifik medicinsk fråga kan Du alltid begära en remiss till vår mottagning från din vårdcentral ("Hälsovalsmottagning") eller från annan specialistmottagning. Det kan till exempel vara för en fördjupad allmänmedicinsk bedömning eller för en bedömning inom barnkirurgi, thoraxkirurgi eller allmänkirurgi enligt exempel på sjukdomar beskrivna ovan i första stycket under rubriken Beskrivning av Läkarmottagningen.

Alla typer av läkarintyg utfärdas inkl de som kräver specialistkompetens i allmänmedicin, thoraxkirurgi och barnkirurgi. Se nedan beträffande arvode vid olika intyg.

Hälsoundersökning kan utföras enligt mottagningens tidigare rutiner och bokas via Receptionen på telefon/växel: 040 - 98 70 00 eller via " vår kontaktsida " Tidigare läkarbesök vid mottagningen är ej nödvändigt för att genomgå en hälsoundersökning. Även företag kan boka hälsoundersökningar för sin personal. En hälsoundersökning hos oss inkluderar läkarbesök, EKG, blodtryck, Prover och Spirometri (luftflödesmätning lungor). Tjocktarmsundersökning (Coloskopi) liksom undersökning av kroppspulsådern erbjuds om man så önskar. Ett uppföljande läkarbesök erbjuds alltid vid en hälsoundersökning. Resultatet av undersökningarna meddelas i samband med mottagningsbesöket och via brev eller mail enligt Ditt önskemål vid besöket.

Mottagningen är med i Svenska Diabetesregistret

 

____________

 

Akuta problem

Mottagningen har inga möjligheter att ta emot medicinska akutfall med omfattande andningspåverkan, cirkulationspåverkan eller ex sårskador, etc.

Mottagningens inriktning är bokade tider för planerade besök, planerade medicinska kontroller och undersökningar. Ingen akutmottagning finns.

Möjlighet till besök med kort varsel (akuta tider) är begränsad till 2 - 4 läkartider /dag - vissa dagar tar dessa tider slut - vi hänvisar då till respektive Hälsovalsenhet där Du är "listad".

Inga besök kan ske utan föregående tidbokning.

 

____________

 

Återbesök och långvariga behandlingar

Vid långvariga behandlingar som t.ex vid diabetes, högt blodtryck, rubbningar i ämnesomsättningen, hjärtsjukdom, lungsjukdom, led- eller muskelsjukdom, långvarig svår smärta, ångest, oro, nedstämdhet, etc bör Du komma på återbesök regelbundet. Du får själv boka återbesökstid via receptionen enligt förslag på tidpunkt i samband med genomförd läkarkontroll vid långvariga behandlingar.

Högt blodtryck kontrolleras minst 1 gång per år och inkluderar blodprovskontroll. // Vid en blodprovskontroll som inkluderar blodfetter skall du komma fastande sedan 4 tim.

Hypotyreos (Levaxinmedicinering) kontrolleras 1-2 gånger årligen. // Vid en blodprovskontroll av ämnesomsättning skall du ej ta ev hypotyreosmedicinering (ex Levaxin) provtagningsdagen innan blodprovet tas provtagningsdagen.

Diabetes bör kontrolleras 3-4 gånger per år. // Vid en diabeteskontroll skall du komma fastande från kl 24 kvällen innan provtagningen till mottagningssköterskan som tar proverna. Du bör komma 1-2 veckor innan det bokade läkarbesöket så att provsvaren har kommit vid läkarbesöket. Provtagning kan sker från kl 0745 de dagar vår mottagningen är öppen.

Kontrollera på denna hemsida att vår mottagning är öppen den dag Du önskar ta blodprover!

 

____________

 

Blodprover

Vi kan ta alla typer av blodprover. Några analyserar vi själva - övriga skickas till externa ackrediterade laboratorier.

Provsvar utan avvikelse / " 10 dagars regeln"

Avvikande provsvar meddelas omedelbart och senast inom 10 dagar. Uppföljning och ev behandling erbjuds och inleds då omedelbart. Nödvändigt återbesök ombesörjer vi då omgående.

Önskas resultatet på ett blodprov utan avvikelse rekommenderas att Du bokar ett återbesök för en genomgång av resultatet. En kopia på resultatet kan då erhållas.

/ Mottagningen följer därmed "Good Practice" i detta avseende:
"Good Practice" etablerades av Amerikanska GP's (allmänläkare) för 30 år sedan för att minimera fördröjningen vid avvikande provsvar eller röntgensvar genom att "10 dagars regeln" infördes enligt ovan. Dessförinnan försenades utredningar och behandlingar av behandlingskrävande sjukdom pga att tiden ägnades åt att lämna ut detaljerade medicinskt betydelselösa siffervärden på prover utan avvikelser hos friska individer istället för att tiden användes för att omedelbart inleda behandlingar eller fortsatt medicinska utredningar av behandlingskrävande sjukdomar hos individer med begynnande eller etablerad behandlingsbar sjukdom. /

 

____________

 

Vaccinationer

Mässlingsvaccination

Om Du ej haft mässling eller ej vaccinerat dig eller är osäker på om du haft mässling eller är osäker på om du blivit vaccinerad tidigare kan Du bli vaccinerad om Du skall resa till ett område där mässling är vanligt förekommande; ex södra eller östra Europa,; delar av Asien; Central- och Sydamerika; delar av Afrika.
Önskar någon av våra patienter mässlingsvaccination går det bra att boka tid för en mässlingsvaccination via kontaktformulär vår kontaktsida eller via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00

En mässlingsvaccination kostar 500 kronor.

 

Influensavaccin

Säsongens influensavaccinationer startar 18-11-14. Ingen förbokning möjlig utan " Dropp--in " gäller under mottagningens öppettider; se ovan beträffande öppettider.

Alla mantalskrivna i Region Skåne som har fyllt 65 år får vaccination kostnadsfritt hos oss liksom även personer under 65 år som har kronisk lungsjukdom, hjärtsjukdom, svår diabetes, svår fettma eller som är gravida i andra och tredje trimestern. Annars kostar vaccinationen 160 kronor.
Om Du är allergisk mot hönsägg skall Du ej vaccinera dig med influensavaccin.

Vaccin mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)

Som regel har vi vaccin mot TBE hemma. Kontrollera att så är fallet då Du beställer tiden. Annars får Du ett E-recept så Du kan hämta vaccinet på ett Apotek inför vaccinationen.

Lunginflammation (Vaccin mot Pneumokocker)

Som regel har vi vaccin mot pneumokocker hemma. Kontrollera att så är fallet då Du bokar tid för vaccinationen.

Alla som har någon lungsjukdom eller hjärtsjukdom samt alla som är äldre än 65 år rekommenderas vaccination. Du som är äldre än 65 år och mantalsskriven i Skåne får vaccinationen kostnadsfritt hos oss.

De pneumokockvacciner som finns idag anses ha livslångt effekt men personer med ex bortopererad mjälte, svår njursvikt, nefrotiskt syndrom, svår neurologisk sjukdom eller om Du är organtransplanterade så bör Du åter vaccineras efter c:a 5 år beroende på vilket pneumokockvaccin Du erhållit och hur stor risk för infektion Du bedöms ha.

Boka gärna en vanlig läkartid så vi får gå igenom vad som gäller för dig innan vi åter vaccinerar dig mot pneumokocker.

Stelkramp

Vaccin mot infektion med stelkrampsbakterie. Sårskador förorenade med jord eller sårskador i form av djurbett medför risk för infektion. Bör upprepas efter 10-20 år lite beroende på hur hög risken för dig bedöms vara för att drabbas av en stelkrampsinfektion.

Man kan beställa vaccination hos oss.

Hepatit A

Vaccin mot hepatit A virus. Förhållandevis lindrig virusorsakad hepatit som smittar bl.a. genom vissa maträtter.

Man kan beställa vaccination hos oss.

Dukoral

Vi kan utfärda recept på vaccin mot turistdiarré. Vaccinet är ett pulver som skall lösas i vatten och drickas upp vid 2 tillfällen före resan.

Hepatit B

Vaccin mot hepatit B virus. Allvarlig virusorsakad hepatit. Smittar bl.a. genom blod. Sjukhusvistelse vid utlandsresa vanlig smittväg.

Man kan beställa vaccination hos oss.

Gerdasil

Vaccin mot virus som kan orsaka vissa former av livmoderhalscancer

Man kan beställa vaccination hos oss.

Zostavax

Vaccin mot mot Bältros

Man kan beställa vaccination hos oss.

Meningokock

Vaccin mot meningokockorsakad hjärnhinneinflammation

Man kan beställa vaccination hos oss.

Övriga vaccinationer

Vid utlandsresor till länder där vaccinationer är obligatoriska för t ex gula feber, tuberkulos, samt behandling mot malaria skall man vända sig till någon vaccinationscentral. Mer information finns under " Vaccinationsrekommendationer . . . enskilda länder " www.vaccinationsguiden.se

 
____________

 

Betalning för Läkarbesök, vaccination, läkarintyg, etc

Patientavgiften vid läkarbesök är 200:-

Frikort gäller.

Betala gärna via Swishnummer 1235275243 eller med kort.

De enklaste intyg för ex avbeställningsskydd för resa, P-tillstånd för rörelsehindrade, intyg för färdtjänst, olika intyg till ex arbetsgivare, hyresvärd eller närstående kostar 450:-

Anställningsintyg, körkortsintyg för buss, taxi, lastbil, Sjöfolksintyg (enligt Manila avtalet) dykarintyg, livsmedelsintyg och liknande kostar 1500:-

Pensionsförsäkringsintyg, Adoptionsintyg för 2 personer, samt intyg till Transportstyrelsen vid rattonykterhet och missbruk kostar 1750:-

Influensavaccination kostar 200:- om man inte är 65 år eller äldre eller om man tillhör en riskgrupp - då det är gratis.

Övriga vaccinationskostnad följer vaccinleverantörernas prissättning.

 

____________

 

Hälsoval Skåne

Curaklinikens läkare är inte och kan inte var anslutna till "Hälsoval Skåne". Det betyder att det inte går att som vuxen vara listad i Hälsoval Skåne vid någon av Curaklinikens mottagningar.

Alla Curaklinikens patienter är listade vid någon vårdcentral eller vid någon annan Hälsovalsmottagning sedan 2009.

Vår läkarmottagning vid Curakliniken skall ses som ett komplement till Regionens Hälsovalsmottagningar och Specialistmottagningar.

Vid vår mottagning får Du träffa en disputerad trippelspecialistläkare för 200:-. Vid Region Skånes läkarmottagningar får Du betala 300:- för ett besök hos en enkelspecialistläkare. Skall Du träffa 3 specialistläkare vid Region Skånes läkarmottagningar får Du betala hela 900:-. Hos oss kostar motsvarande antal specialistläkarbesök 200:-; dvs det är det därmed 700:- billigare för de 3 specialistläkarbedömningarna hos oss jmf med hos Region Skåne! och vi garantera dessutom att Du alltid får träffar en och samma läkare!

Hälsovalet innebär att alla invånare är listade vid någon Hälsovalsenhet (vårdcentral). Även om man var patient vid Curakliniken före 2009 så blev man listad vid en Hälsovalsenhet (Vårdcentral).

Hälsovalsenheten där Du är listad får ekonomisk ersättning fortlöpande varje år för Dig vare sig Du söker vård vid enheten eller ej. Vårdenheten garanterar Dig tillgång till allmänläkarspecialist dagtid och jourtid på kvällar och helgdagar. Vårdenheten där Du är listad har även fått ersättning för Dig så att du får tillgång till sjukgymnast, psykolog, kurator, Kbt-terapeut och arbetsterapeut. För att Du skall kunna utnyttja dessa resurser vid den vårdcentral ("Hälsovalsenhet") där Du är listad hjälper vi gärna till med en remiss.

Curaklinikens småskaliga privata hälso- och sjukvårdsverksamhet har fortsatt oförändrad sedan 30 år även efter att Hälsovalsystemet infördes för 9 år sedan (2009) i den då 10 år gamla Region Skåne.

Vid Region Skånes läkarmottagningar skall man sedan Hälsovalet 2009 välja med fötterna - oss ska man välja med sin själ, hjärta eller hjärna!

Välkomna!

 

____________

 

Datorerna och sekretessen

Vi har ett eget datoriserat journalsystem varför ingen utomstående kommer åt din journal hos oss. Journalkopior lämnas bara ut efter skriftligt eller muntligt godkännande av patienten.

 

____________

 

Mottagningen stöder aktivt:

- Läkare Utan Gränser i dess humanitära arbetet

- Internationella Röda Korset IFCR och ICRC i dess humanitära arbete

- Svenska Rotarys Läkarbank (Jeepdoktorn i Kenya)

- Svenska Försvarsmaktens sjukvårdsenhet vid Livgardet, Kungsängen

 

____________

 

© Mångfaldigande av innehållet på denna websida - helt eller delvis - är enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk förbjudet utan Anders Nyströms medgivande. Förbudet gäller alla former av mångfaldigande, såsom genom kopiering, tryckning, duplicering, stencilering och tekniska upptagningar.