Dr Anders Nyström


Dr Anders Nyström

 

Senaste uppdatering av hemsidan 2023-05-02

Dr Anders Nyström är specialist i allmänmedicin samt disputerad vid Karolinska institutet och specialist i barnkirurgi och i thoraxkirurgi. Anders har tidigare arbetat många år med hjärtsjukvård inklusive barnhjärtkirurgi vid bl.a. SUS Lund och som barnläkare (barnkirurg) vid bl.a. Astrid Lindgrens Barnsjukhus/St Görans Barnsjukhus i Stockholm samt vid Childrens Hospital Great Ormond Street i London. Anders har även tjänstgjort som glesbygdsläkare i norra Skandinavien och vid Försvarsmakten via Livgardets sjukvårdsenhet för utlandstjänstgöring.

Vår mottagningssköterska Birgitta är specialistsjuksköterska med mycket bred erfarenhet som mottagningssköterska från bl.a. allmänmedicin vid Curakliniken samt från hjärtmottagningen vid Capio Citykliniken i Lund, är utbildad barnmorska och har även arbetat med medicinsk rådgivning och triagering.

Vår medicinska sekreterare Marie har lång erfarenhet som medicinsk sekreterare från bl.a. Limhamn Vårdcentral. Marie ansvara för remisshantering och för vår medicinska dokumentation inklusive brev och mailbesked till våra patienter. Marie arbetar för flera av Curaklinikens mottagningar.

___________

Den akademiska forskning som Anders Nyström utfört vid Avdelningen för Kvinnor och Barns Hälsa vid Karolinska institutet och vid Department of Zoology, University of Oxford, UK, finansierades av Barncancerfonden

Publicerade vetenskapliga artiklar i i Nature Genetics respektive European Journal of Pediatrics

Mångårig redaktör för ämnesområdet vid European Journal of Pediatrics

Mottagningen stöder Läkare utan gränser, Rotarys Läkarbank för vaccination i Afrika (Jeepdoktorn i Kenya) och Internationella Röda Korset IFCR och ICRC samt Svenska Försvarsmaktens sjukvårdsenhet vid Livgardet, Kungsängen i dess humanitära arbete

___________


- - - - - - - MOTTAGNINGENS ÖPPETTIDER - - - - - - -


- - - - - - endast förbokade läkarbesök - - - - - -


tisdag - torsdag kl 07:45 - 15:00


Tidsbokning via 040 - 98 70 00


- - - Telefonkontakt säkrast tisd - torsd kl 13:30 -14:30 - - -

_______________________


Receptförnyelser kan göras på 040 - 98 70 00 tisdag till torsdag och via hemsidans kontaktsida som även går bra då vår mottagning är stängd.

 

om Du har medicinska frågor eller besvär som ej kan vänta tills en ledig tid finns att boka vid mottagningen hänvisas till respektive
hälsovalsmottagning ("vårdcentral") / Jourcentral där Du är listad i Hälsoval Skåne

 


______________________________________


Välkommen att boka tid för


en medicinska screeningundersökning (= "Hälsoscreening")


på telefon 040 - 98 70 00


Du behöver ej ha varit patient tidigare vid vår mottagning på Curakliniken för att boka tid för vår medicinska screeningundersökning (= "Hälsoscreening")


______________________________________


Tryck här så kan du se resten av vår hemsida med hjälp av flikar!
(Klicka på de tre horisontella sträcken till vänster om mitt namn så kommer flikarna fram)
Funkar bäst om Du sitter vid en dator med internet

 

- - - Välkommen! - - -


______________________________________ 

Mottagningen är fullbokad av patienter som går på återkommande medicinska kontroller och behandlingar för olika sjukdomar eller återkommande regelbundna kontroller av annan medicinsk orsak sedan starten 2 dec 2015.


För vissa besvär och orsaker finns fortfarande möjlighet att boka en läkartid även om Du ej tidigare varit patient vid mottagningen - se nedan.


Taket i vårt samverkansavtal med Region Skåne innebär att vi ej kan utöka sjukvårdsverksamheten med ytterligare patienter utan ett tilläggsavtal. Förhandlingsförsök med Regionens Skånes Sjukvårdsnämnd har hittills tyvärr varit utan framgång.

Om Du varit på läkarbesök vid mottagningen tidigare för återkommande medicinska kontroller eller behandlingar är Du välkommen att boka en ny läkartid på samma sätt som tidigare via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär vår kontaktsida "

Om Du har en pågående behandling eller medicinering skall Du ha genomfört en läkarkontroll hos oss senaste 2 åren för att boka en ny läkartid hos oss.

Om Du ej har en pågående behandling behöver Du naturligtvis ej ha gjort ett läkarbesök senaste 2 åren för att boka en läkartid /konsultation hos Anders Nyström men förutsättningen är att Du tidigare varit patient vid mottagningen.

 


______________________________________

 

 

 

Även om Du ej tidigare varit patient vid mottagningen kan Du boka läkartider vid vår mottagning för följande eftersatta bokningsorsaker - Du behöver då ej varit patient tidigare vid mottagningen:

- Läkartider för Barn (< 18 år) oberoende av besöksorsak

- Hälsokontroll som inkluderar ett läkarsamtal om din hälsa för privatpersoner och för företags medarbetarera och ledning - se nedan **

- Prostatakontroll - boka tid för Hälsokontroll - se vår hemsida med flikar för ytterligare information om prostatakontroll.

- Läkartider för bedömningar av Pigmenterade hudförändringar (leverfläckar)

- Läkartider för eventuell behandling vid Universitetssjukhuset Charité i Berlin (Bröstcancerbehandling)

- Läkartider för bedömningar inför rekonstruktiv kirurgi efter bröstcanceroperation

- Läkartider för eventuell behandling vid Universitetssjukhuset Academic Hospital Asklepios Barmbek, Hamburg (Postatacancerbehandling)

- Läkartider för bedömningar av Hjärtsvikt

- Läkartider för bedömningar inför Gastroskopi, Coloskopi eller Bronchoskopi

- Läkartider för bedömningar inför eventuell laparaskopisk kirurgi

- Läkartider för bedömning av ev Demens eller Minnesstörning

- Läkartider för bedömning av åderbråck eller ådernät inför ev operation eller injektionsbehandling.

- Läkartider för bedömning inför önskan om manlig sterilisering genom operation med vasectomi

- Läkartider för bedömning inför en ev manlig traditionell / rituell circumcitio

- Läkartider för bedömning av Nageltrång (paranychi) inför ev operation enligt König

- Läkartider för individer med privat sjukförsäkring

- Läkartider för olika typer av Medicìnska Intyg

 

Läkarbesök för dessa bokningsorsaker påverkar i de flesta fall ej vårt ekonomiska årstak i avtalet med Region Skåne negativt varför vi kan ta emot nya patienter för dessa bokningsorsaker.

 

 

__________

 

** Hälsoscreening för privatpersoner och för företags medarbetare och ledning

Vid vår "Hälsoscreening" ( = vetenskaplig benämning; opportunistisk medicinsk screening) tas alltid ett EKG för att kontrollera hjärtats hälsoläge och görs alltid en dynamisk spiromertri för att kontrollera lungornas hälsolägen. Ett stort antal utvalda blodprover med betydelse för din hälsa kontrolleras.
Resultatet av undersökningarna medför en medicinsk screening för de relativt vanliga sjukdomar som idag går att hitta innan man får symtom och där etablerad behandling finns och där det har betydelse att behandlingen startar tidigt.

Några av de sjukdomar, som med dagens medicinska kunskap går att hitta innan första symtom och där det har betydelse att för behandlingen eller för att undvika sjukdomen att man så snabbt som möjligt inleder behandling är;

- Förmaksflimmer (allvarlig hjärtrytmrubbning)

- Hjärtsvikt

- KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

- FH (Familjär Hyperkolesterolemi med förhöjda kolesterolvärden

- Typ 2 Diabetes

- Hypertoni (högt blodtryck)

- Ämnesomsättningsrubbning (behandlingsbar rubbad sköldkörtelsjukdom)

- Malignt melanom (begynnande allvarlig hudcancer)

- Basalcellscancer eller Skivepitelcancer (begynnande hudcancer)

- Brösttumörsjukdom (begynnande bröstcancer)

- Prostatasjukdom (begynnande prostatacancer)

- Tjocktarmssjukdom (begynnande tjocktarmscancer)

- Aortaaneurysm (utvidgning av kroppspulsådern)

Syster Birgitta genomför undersökningarna och Dr Anders Nyström går igenom resultatet vid besöket.

Skulle ytterligare undersökningar eller behandlingar vara nödvändiga hjälper vi till med detta.

Vi utnyttjar ett privat Ackrediterat lab (Unilab) för blodprovsanalyserna för att få bästa möjliga kvalité och service.

 

Även företag kan boka hälsokontroller för sina medarbetare hos oss.
För ytterligare information om hälsokontroller för företags medarbetare kontakta oss via mail till anders.nystrom@curakliniken.se eller på mobil 0722-00 13 82 via SMS så ringer Anders eller Birgitta tillbaka. Ange önskat tele nr vi skall ringa tillbaka på och lämplig tidpunkt när vi kan ringa tillbaka.

 

Bokning av Hälsokontroll för privatperson görs via Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " eller via mottagningens kontaktformulär " vår kontaktsida "om det är svårt att komma fram via telefon. Du behöver ej ha varit patient tidigare vid mottagningen för att boka tid för en hälsokontroll.

 

Om Du är osäker på om Du kan boka en läkartid eller undersökning vid mottagningen är Du alltid välkommen att ringa Curaklinikens reception/växel: 040-98 70 00 " för information och rådgivning. Om det är svårt att komma fram via reception/vx går det alltid att få kontakt via klinikens kontaktformulär " vår kontaktsida " om det är svårt att komma fram via telefon.

 

__________

 

Hälsoval Skåne

Curaklinikens läkare är inte och kan inte var anslutna till "Hälsoval Skåne". Det betyder att det inte går att som vuxen vara listad i Hälsoval Skåne vid någon av Curaklinikens mottagningar.

Alla Curaklinikens patienter är listade vid någon vårdcentral eller vid någon annan Hälsovalsmottagning sedan 2009.

Vår läkarmottagning vid Curakliniken skall ses som ett komplement till Regionens Hälsovalsmottagningar och Specialistmottagningar.

Vid vår mottagning får Du träffa en disputerad trippelspecialistläkare för 200:-. Vid Region Skånes läkarmottagningar får Du betala 300:- för ett besök hos som regel en enkelspecialistläkare. Vi har tillgång till hela Regions Skånes medicinska utredningskapacitet genom remissförfarande utan kostnad för den vårdsökande hos oss samt våra privata samarbetspartners inom och utom landet. Vi garantera dessutom att Du alltid får träffar en och samma läkare vid vår mottagning!

Hälsovalet innebär att alla invånare är listade vid någon Hälsovalsenhet (vårdcentral). Även om man var patient vid Curakliniken före 2009 så blev man listad vid en Hälsovalsenhet (Vårdcentral).

Hälsovalsenheten där Du är listad får ekonomisk ersättning fortlöpande varje år för Dig vare sig Du söker vård vid enheten eller ej. Vårdenheten garanterar Dig tillgång till allmänläkarspecialist dagtid och jourtid på kvällar och helgdagar. Vårdenheten där Du är listad har även fått ersättning för Dig så att du får tillgång till sjukgymnast, psykolog, kurator, Kbt-terapeut och arbetsterapeut. För att Du skall kunna utnyttja dessa resurser vid den vårdcentral ("Hälsovalsenhet") där Du är listad hjälper vi gärna till med en remiss till dessa enheter vid din listade hälsovalsenhet eller till någon annan privat enhet med motsvarande resurser.

Curaklinikens småskaliga privata hälso- och sjukvårdsverksamhet har fortsatt oförändrad sedan mer än 35 år och även efter att Hälsovalsystemet infördes för 14 år sedan (2009) i den då 10 år gamla Region Skåne.

Vid Region Skånes läkarmottagningar skall man sedan Hälsovalet 2009 välja med fötterna - oss ska man välja med sin hjärna, hjärta eller själ!

Välkomna!

 

_______

 


Datorerna och sekretessen

Vi har ett eget datoriserat journalsystem som ej är uppkopplat till något externt datasystem och ej heller till Region Skånes journalsystem. Vi garanterar att dina journaluppgifter ej nås av någon annan än dig och oss!

Detta då Region Skåne ej medger oss tillgång till Regionens datajournalsystem (PMO) för Regionens offentligt eller privat drivna vårdeneheter inom "Hälsoval Skåne" (primärvård; "Vårdcenraler" ). Vi har därmed ej tillgång till dina journaluppgifter vid Region Skånes vårdenheter även om Du så önskar och medger.

Du kan alltid själv begära en journalkopia från Region Skånes vårdenheter och sjukhus eller från den Region Där Du bor om du är patient hos oss. Detta rekommenderar vi om Du är patient hos oss. Du tar då med dessa vid ditt besök eller lämnar en papperskopia till vår reception innan ditt besök hos oss.

Journalkopior från din journal hos oss lämnas bara ut efter skriftligt eller muntligt godkännande av dig som patienten.

 

_________

Mottagningen stöder aktivt:

- Läkare utan gränser i dess humanitära arbete

- Internationella Röda Korset ICFR och ICRC i dess arbete

- Svenska Rotarys Läkarbank med vaccinationer i Afrika (Jeepdoktorn i Kenya)

- Svenska Försvarsmaktens sjukvårdsenhet vid Livgardets utlandsenhet

 

_______

 

© Mångfald av innehållet på denna websida - helt eller delvis - är enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk förbjuden utan Anders Nyströms medgivande. Förbudet gäller alla former av mångfald såsom genom kopiering, tryckning, duplicering, stencilering och tekniska upptagningar.